Media

Annonsstorlekar och priser

Fyrfärgsannonser
  • 1/1 sida, 210 x 297 mm + 3 mm skärsmån, 10000 kr + moms
  • Vertikal ½ sida, 93 x 277 mm, 5500 kr + moms
  • Horisontal ½ sida, 190 x 136 mm, 5500 kr + moms
  • Vertikal ¼ sida, 93 x 136 mm, 3000 kr + moms
Bilagor
  • Lös bilaga, maximivikt 12 g / bilaga, 1000 st 700,00 kr + moms
  • Löstagbar bilaga, maximivikt 12 g / bilaga, 1000 st 750,00 kr + moms

Tyngre och större bilagor samt påsförpackning prissätts från fall till fall.

Förfrågningar: info@pysselmagasin.se