Återförsäljningsavtal

Magasinets vanliga lösnummer kostar 89 sek/styck (innehåller skatt). Återförsäljarna betalar 50 % av lösnumrets pris. Om magasinet säljs till extrapris faktureras också återförsäljarna enligt detta pris.

Minimibeställningen är fem tidningar per nummer. Det valda antalet tidningar gäller tillsvidare, tills återförsäljaren meddelar om annat. Pyssel-magasinet utkommer sex gånger om året.

Pyssel-magasin som beställts för återförsäljning har ingen returrätt.